Tên miền Việt Nam

Tên miền Việt Nam là những tên miền được đăng ký và quản lý bởi Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC). Các tên miền này có đuôi là .vn, .com.vn, .net.vn, .org.vn, .edu.vn, v.v.

Các phân loại tên miền Việt Nam bao gồm:

  • .vn: đuôi này được sử dụng cho các tổ chức, cơ quan nhà nước và doanh nghiệp có liên quan đến Việt Nam.
  • .com.vn: đuôi này được sử dụng cho các công ty, doanh nghiệp có mục đích kinh doanh tại Việt Nam.
  • .net.vn: đuôi này được sử dụng cho các công ty, doanh nghiệp có liên quan đến viễn thông, công nghệ thông tin.
  • .org.vn: đuôi này được sử dụng cho các tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức xã hội, từ thiện, giáo dục và các cơ quan nhà nước.
  • .edu.vn: đuôi này được sử dụng cho các trường học, viện đào tạo, đại học và các cơ sở giáo dục khác.

Khi nào nên sử dụng tên miền Việt Nam?

  • Nếu bạn là một tổ chức, doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam và muốn tạo dấu ấn và xác định thương hiệu của mình trên mạng thì nên sử dụng tên miền Việt Nam, đặc biệt là đuôi .vn và .com.vn.
  • Nếu bạn muốn tăng độ tin cậy và uy tín cho trang web của mình trong mắt khách hàng Việt Nam thì nên sử dụng tên miền Việt Nam.
  • Nếu trang web của bạn cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ tại Việt Nam thì nên sử dụng tên miền Việt Nam để dễ dàng được tìm kiếm và phát triển thị trường tại địa phương.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn mở rộng thị trường quốc tế hoặc có mục đích kinh doanh tại nhiều quốc gia khác nhau thì nên sử dụng tên miền quốc tế như .com, .net, .org, v.v. để đạt được sự linh hoạt và thuận tiện cho hoạt động kinh doanh của mình.

Bảng giá