WordPress 5.8 Beta 2 – Cải tiến trình chỉnh sửa Gutenberg và fix lỗi

Vẫn theo tiến độ cho bản WordPress 5.8 Public Release vào ngày 20 tháng 7 tới (khoảng 5 tuần nữa), tuần này WordPress đã xuất bản phiên bản WordPress 5.8 Beta 2 chủ yếu sửa đổi các bug trong bản beta 1 được phát hành 1 trước đó.

Phiên bản này vẫn đang là phiên bản thử nghiệm vì vậy bạn không nên chạy phiên bản này trên trang web chính thức. Hãy cân nhắc cài đặt trên một website thử nghiệm.

Bạn có thể trải nghiệm WordPress 5.8 Beta 2 theo hai cách:

 • Cài đặt / kích hoạt plugin WordPress Beta Tester (chọn  Bleeding edge kênh và  Beta/RC Onlyluồng)
 • Tải trực tiếp phiên bản beta tại đây ( zip ).

Một số điểm nổi bật

Kể từ bản Beta 1 , 26 lỗi đã được sửa. Dưới đây là tóm tắt về một số thay đổi được bao gồm:

 • Trình chỉnh sửa khối: Loại bỏ các mẫu khối được đóng gói và hỗ trợ thư mục mẫu. ( # 53246 )
 • Block Editor: Thêm thuộc tính kiểu để cho phép Core xác định nguồn của các kiểu trình soạn thảo. ( # 53175 )
 • Công cụ xây dựng / thử nghiệm: Thêm một số thử nghiệm cho phần Bản nháp nhanh trong Trang tổng quan. ( # 52905 )
 • Công cụ xây dựng / thử nghiệm: Được thay thế @babel/polyfillbằng core-js/stable. ( # 52941 )
 • Tiêu chuẩn mã hóa: Cập nhật thêm mã cho việc xóa hàng loạt các mục menu để tuân theo các tiêu chuẩn mã hóa WordPress tốt hơn. ( # 21603 )
 • Thư viện bên ngoài: Cập nhật gạch dưới lên phiên bản 1.13.1. ( # 45785 )
 • Chung: Một số bản sửa lỗi liên quan đến trình chỉnh sửa khối, chế độ mẫu và màn hình tiện ích. ( # 51149 )
 • Đăng nhập và Đăng ký: Cải thiện thông báo lỗi tên người dùng không xác định. ( # 52915 )
 • Phương tiện: Khôi phục hình dạng dữ liệu phản hồi AJAX trong thư viện phương tiện. ( # 50105 )
 • Tình trạng trang web: Hiển thị danh sách các định dạng tệp được hỗ trợ bởi thư viện GD. ( # 53022 )

Nguồn: https://wordpress.org/news/