Cấu hình file .htaccess mặc định của mã nguồn WordPress

.htaccess là một tệp cấu hình trên thư mục gốc của Website giúp hướng dẫn web server Apache hoặc Litespeed cách xử lý viết lại URL thân thiện với người dùng. Ngoài ra nó còn có thể dùng để cấu hình nhiều thứ khác như mod_rewrite, php ini,…

File .htaccess mặc định của WordPress hướng dẫn Apache hoặc Litespeed cách phân phát tệp từ thư mục gốc và các thư mục con của nó. Đáng chú ý nhất, WP sửa đổi tệp này để có thể xử lý các liên kết cố định khá tốt. Trường hợp thường gặp là trang chủ website WordPress có thể truy cập bình thường, tuy nhiên các trang con thì hoàn toàn không truy cập được và báo lỗi Url notfound / 404,… rất có thể là do file .htaccess không được cấu hình chính xác. Bạn có thể tham khảo reset .htaccess mặc định WordPress theo hướng dẫn sau:

File .htaccess mặc định của WordPress

Trong quá trình sử dụng, vọc vạch, sửa chữa bổ sung (hay còn gọi là cấu hình) file .htaccess dẫn đến rối ren, lỗi lầm hay phát sinh lỗi không mong muốn. Lúc này bạn muốn đưa nó về trạng thái ban đầu (mặc định – default) thì nó đây:

# BEGIN WordPress

RewriteEngine On
RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]

# END WordPress

Cách đặt lại file .htaccess về mặc định

Cách đặt lại file .htaccess về mặc định đơn giản là bạn xóa tất cả nội dung trong file .htaccess hiện tại và dán đoạn trên vào lưu lại là xong.

Trong trường hợp lỡ tay xóa nó rồi thì trong thư mục gốc, bạn  tạo mới một file và đặt tên nó là .htaccess -> sửa nội dung trong đó bằng đoạn mặc định ở trên và lưu lại.

Để đảm bảo URL Rewrite hoạt động chính xác, bạn nên vào WordPress Admin Dashboard -> Setting -> Đường dẫn tĩnh và nhấn lưu để WordPress load lại cấu hình mod_rewrite của máy chủ chính xác nhất. Khắc phục 90% các lỗi liên quan đến Url rewrite / Url not found.

 

#tuend from WPVN Support Team – Chúc các bạn thành công!