Google Pagespeed Insight là gì?

PageSpeed Insights là một công cụ phân tích tốc độ tải trang web được phát triển bởi Google. Nó cung cấp thông tin về hiệu suất tải trang web và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ tải trang như kích thước ảnh, mã JavaScript và CSS, cách tải các tài nguyên, và nhiều yếu tố khác.

Khi bạn nhập URL của một trang web vào PageSpeed Insights, công cụ sẽ đánh giá trang web dựa trên nhiều yếu tố khác nhau và đưa ra một điểm số dựa trên hiệu suất tải trang. Điểm số được chia thành hai phần: một điểm số cho hiệu suất trên máy tính và một điểm số cho hiệu suất trên điện thoại di động. Cả hai điểm số đều được đánh giá từ 0 đến 100, với điểm số cao hơn cho thấy trang web tải nhanh hơn và cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

Ngoài điểm số, PageSpeed Insights cung cấp cảnh báo và gợi ý để cải thiện tốc độ tải trang web. Các gợi ý này có thể bao gồm việc nén ảnh, tối ưu mã JavaScript và CSS, sử dụng bộ nhớ đệm và các biện pháp khác để tối ưu hóa hiệu suất của trang web.

PageSpeed Insights là một công cụ hữu ích để đánh giá và cải thiện tốc độ tải trang web, giúp bạn cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho người dùng và có thể cải thiện hạng của trang web trên các công cụ tìm kiếm.